دسته: اختلالات خوردن(کم خوری و پرخوری عصبی)

02 دسامبر 2020

علت های مختلف پرخوری

🍏همه‌ی ما به دلایل زیادی غذا میخوریم که فقط مربوط به تغذیه جسم نیست بلکه میتواند دلایل مختلفی مثل تحریکات عاطفی،مناسبت های فرهنگی،عادت ها،معاشرت ها