دسته: بیماری های عفونی

12 آگوست 2020

مسمومیت غذایی و اسهال مسافرتی

بیش از 90% اسهال حاد ناشی از عوامل عفونی است و اسهال عفونی در بیشتر موارد همراه با استفراغ، تب و درد شکمی است. مسمومیت